SYKSY 2022

 • Melodinen improvisointi: Osallistujat harjoittelevat improvisointia kappaleisiin yksittäisellä asteikolla ja/tai sointusävelkuljetuksia hyödyntäen.
 • Minustako laulaja? Aikuiset: Laulamisen alkeet aikuisille teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • RoMu-bändi lapsille: Bändi, jossa perinteisten bändisoitinten tilalla soitetaankin arkipäivänesineillä – eli RoMu-esineillä!
 • KeMu – kehomusiikki lapsille: Musiikkia pelkästään omaa kehoa käyttäen. Tunneilla tutustumme kehoon instrumenttina. Siitä lähtee yllättävän monia soundeja laulun lisäksi!
 • Bändikurssi omalle bändille: Onko bändilläsi tulossa tärkeä keikka, tai oletteko kenties menossa tekemään demoa?
 • Shba-duu-bab! – jazz-laulun alkeet: Kurssilla käydään läpi jazz-laulamisen alkeet ryhmässä yli 16-vuotiaille laulunharrastajille.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet tutuiksi: Lähtötason kurssi kuubalaisiin lyömäsoittimiin.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet jatkokurssi: Kuubalaisten lyömäsoittimien tekniikkaan ja rytmeihin syvemmin perehtyvä kurssi.
 • Yleisimmät käsiperkussiot: Kurssilla tutustuttiin yleisimpien käsiperkussiosoitimien, kuten hiekkaputki, tamburiini, marakassit, triangeli jne, soittotekniikoihin ja säestystapoihin.
 • Moniraitaohjelmien käyttö: Tällä kurssilla tutustutaan tietokoneilla käytettäviin moniraita-audioeditoreihin, eli DAW-ohjelmiin (Digital Audio Workstation).
 • Videoeditointiohjelmien käyttö: Videoeditointikurssilla opetellaan tyypillisimpiin tarpeisiin taitoja.
 • Äänen ja kuvan tallentaminen sekä editoinnin perusteet: Kurssilla tutustaan yleisimpiin tapoihin tallentaa ääntä ja kuvata videota.
 • Meisner-tekniikkaa laulajille: Ilmaisun ja tulkinnan herättelyä ja syventämistä kokemuspohjasta riippuen, Meisner-tekniikan työkaluja apuna käyttäen.
 • Meisner-tekniikkaa laulajille: Bootcamp: Jatkokurssi Meisner-tekniikkaa laulajille teoriaosuuden suorittaneille laulajille.

KESÄ 2022

 • A cappella! – Lauluyhtyelaulamisen alkeet: Harjoitellaan helppojen harmonioiden laulamista POP-UP-lauluyhtyeessä.
 • Elokuvamusiikkia nuorille: Elokuvamusiikin ohjelmistoon tutustumista omaa ääntä ja kehoperkussiota käyttäen.
 • Elokuvamusiikkia lapsille: Elokuvamusiikin laulaminen kuorossa.
 • Melodinen improvisointi: Osallistujat harjoittelevat improvisointia kappaleisiin yksittäisellä asteikolla ja/tai sointusävelkuljetuksia hyödyntäen.

KEVÄT 2022

 • Teoriapreppaus 2. asteen ammatillisiin opintoihin hakijoille: Teorian preppauskurssi toisen asteen ammatillisiin opintoihin hakijoille. 
 • Teorian preppauskourssi korkeakouluopintoihin hakeville: Teorian preppauskourssi AMK- ja korkeakouluopintoihin hakeville.
 • Laulajan core: Laulajan ydintukea kehittävä ja vahvistava lihaskuntotreeni.
 • Aikuisen ja lapsen musiikki-ilmaisu: Aikuisen ja lapsen yhteinen musiikkimatka teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • Demonauhoitteen tuottaminen: Kurssilla tutustuttiin demon tekemisen perusteisiin, erilaisiin työskentelyprosesseihin, softainstrumentteihin ja muihin plugareihin.
 • Ilmaisu ja tulkinta laulajille: Kurssilla tutustuttiin laulajan ilmaisuun draaman ja teatterin keinoin.
 • Minustako laulaja? Lapset 9-12v: Laulamisen alkeet 9-12-vuotiaille lapsille teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • Minustako laulaja? Aikuiset: Laulamisen alkeet aikuisille teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • Kelpo laulajasta superlaulajaksi – Laulajan työkalupakin päivitys: Neljän modulen opintokokonaisuus, jossa kehitetään omia työkaluja laulajana.
 • Kelpo laulajasta super laulajaksi – Mini Bootcamp: Laulajan työkalupakin päivitys ja käytännön ohjaus.
 • Kiitorata ammattiopintoihin – Miten onnistua musiikkioppilaitoksen pääsykokeessa?: Pääsykoetilanteen harjoittelua sekä analyysia painetilanteeseen vaikuttavista tekijöistä.
 • Meisner-tekniikkaa laulajille: Ilmaisun ja tulkinnan herättelyä ja syventämistä kokemuspohjasta riippuen, Meisner-tekniikan työkaluja apuna käyttäen.
 • Fake audition! – Miten onnistua koe-esiintymisessä?: Koe-esiintymisen harjoittelua kuvitellun tilanteen kautta, työkaluja fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen onnistumiseen painetilanteessa.
 • Laulaminen tökkii – missä vika?: Psykologinen valmennuskurssi laulajille, työkaluja laulajan psyykkisen olemuspuolen vapauttamiseksi ja oman laulajan identiteetin syventämiseksi.
 • Yleisimmät käsiperkussiot: Kurssilla tutustuttiin yleisimpien käsiperkussiosoitimien, kuten hiekkaputki, tamburiini, marakassit, triangeli jne, soittotekniikoihin ja säestystapoihin.
 • Moniraitaohjelmien käyttö: Tällä kurssilla tutustutaan tietokoneilla käytettäviin moniraita-audioeditoreihin, eli DAW-ohjelmiin (Digital Audio Workstation).
 • Videoeditointiohjelmien käyttö: Videoeditointikurssilla opetellaan tyypillisimpiin tarpeisiin taitoja.
 • Äänen ja kuvan tallentaminen sekä editoinnin perusteet: Kurssilla tutustaan yleisimpiin tapoihin tallentaa ääntä ja kuvata videota.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet tutuiksi: Lähtötason kurssi kuubalaisiin lyömäsoittimiin.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet jatkokurssi: Kuubalaisten lyömäsoittimien tekniikkaan ja rytmeihin syvemmin perehtyvä kurssi.
 • Vapaan säestyksen perusteet musiikin: Kurssilla käytiin läpi pianolla säestämisen perusteita.
 • Vapaan säestyksen perusteet musiikin musiikin ammattilaisille: Kurssilla käytiin läpi pianolla säestämisen perusteita ammattimuusikoille.
 • Metal-musiikin laulupedagogiikka: Kurssilla sai vinkkejä siihen, miten lähestyä metal-musiikkia genrenä ja äänenkäytön osalta.
 • Rock-musiikin laulupedagogiikka: Kurssilla sai vinkkejä siihen, miten lähestyä rock-laulun musiikillisia, ilmaisullisia ja lauluteknisiä ominaispiirteitä..
 • Ääniefektit äänenkäytön ammattilaisille: Tällä tiiviillä parin tunnin tehokurssilla käytiin läpi terve tapa tuottaa erilaisia efektejä omalla äänellä.
 • Efektien opettaminen laulajille: Efektien opettamiseen keskittyvä parituntinen, käytännönläheinen koulutus oli jatkoa Ääniefektit äänenkäytön ammattilaisille -kurssille.

SYKSY 2021

 • Demonauhoitteen tuottaminen: Kurssilla tutustuttiin demon tekemisen perusteisiin, erilaisiin työskentelyprosesseihin, softainstrumentteihin ja muihin plugareihin.
 • Ilmaisu ja tulkinta laulajille: Kurssilla tutustuttiin laulajan ilmaisuun draaman ja teatterin keinoin.
 • Minustako laulaja? Lapset 9-12v: Laulamisen alkeet 9-12-vuotiaille lapsille teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • Minustako laulaja? Aikuiset: Laulamisen alkeet aikuisille teatteri-ilmaisun työkaluja apuna käyttäen.
 • Kelpo laulajasta superlaulajaksi – Laulajan työkalupakin päivitys: Neljän modulen opintokokonaisuus, jossa kehitetään omia työkaluja laulajana.
 • Laulaminen tökkii – missä vika?: Psykologinen valmennuskurssi laulajille, työkaluja laulajan psyykkisen olemuspuolen vapauttamiseksi ja oman laulajan identiteetin syventämiseksi.
 • Käsi- ja pop-perkussiosoittimet, alkeiskurssi: Kurssilla tutustutaan yleisimpien käsiperkussiosoitimien, kuten hiekkaputki, tamburiini, marakassit, triangeli jne, soittotekniikoihin ja säestystapoihin.
 • Käsi- ja pop-perkussiosoittimet, jatkokurssi: Käsiperkussioiden jatkokurssilla perehdytään syvällisemmin eri käsiperkussioiden soittotekniikoihin ja tyyleihin sekä eri soittimien ja säestysrytmien yhdistelemiseen.
 • Moniraitaohjelmien käyttö: Tällä kurssilla tutustutaan tietokoneilla käytettäviin moniraita-audioeditoreihin, eli DAW-ohjelmiin (Digital Audio Workstation).
 • Videoeditointiohjelmien käyttö: Videoeditointikurssilla opetellaan tyypillisimpiin tarpeisiin taitoja.
 • Äänen ja kuvan tallentaminen sekä editoinnin perusteet: Kurssilla tutustaan yleisimpiin tapoihin tallentaa ääntä ja kuvata videota.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet tutuiksi: Lähtötason kurssi kuubalaisiin lyömäsoittimiin.
 • Kuubalaiset lyömäsoittimet jatkokurssi: Kuubalaisten lyömäsoittimien tekniikkaan ja rytmeihin syvemmin perehtyvä kurssi.
 • Vapaan säestyksen perusteet musiikin: Kurssilla käytiin läpi pianolla säestämisen perusteita.
 • Vapaan säestyksen perusteet musiikin musiikin ammattilaisille: Kurssilla käytiin läpi pianolla säestämisen perusteita ammattimuusikoille.
 • Metal-musiikin laulupedagogiikka: Kurssilla sai vinkkejä siihen, miten lähestyä metal-musiikkia genrenä ja äänenkäytön osalta.
 • Rock-musiikin laulupedagogiikka: Kurssilla sai vinkkejä siihen, miten lähestyä rock-laulun musiikillisia, ilmaisullisia ja lauluteknisiä ominaispiirteitä..
 • Rock-äänenkäytön perusteet: Kurssilla käytiin läpi laulutekniikkaa keskittyen etenkin rock-äänenkäytössä vaadittaviin ilmiöihin.
 • Ääniefektit äänenkäytön ammattilaisille: Tällä tiiviillä parin tunnin tehokurssilla käytiin läpi terve tapa tuottaa erilaisia efektejä omalla äänellä.
 • Efektien opettaminen laulajille: Efektien opettamiseen keskittyvä parituntinen, käytännönläheinen koulutus oli jatkoa Ääniefektit äänenkäytön ammattilaisille -kurssille.

KEVÄT 2021

 • Demonauhoitteen tuottaminen: Kurssilla tutustuttiin demon tekemisen perusteisiin, erilaisiin työskentelyprosesseihin, softainstrumentteihin ja muihin plugareihin.
 • Ilmaisu ja tulkinta laulajille: Kurssilla tutustuttiin laulajan ilmaisuun draaman ja teatterin keinoin.
 • Johdatus yrittäjyyteen: Tämä kurssi oli tiivis infopaketti yrittäjyyteen.
 • Lasten ja nuorten kanssa laulaminen: Tällä kurssilla käytiin käytännönläheisesti läpi lapsen äänielimistö, äänen toiminta ja äänen kehittyminen sekä äänenmurros.
 • Laulamisen peruskurssi: Laulun peruskurssilla pääsi tutustumaan monipuolisesti ihmisääneen ja sen mahdollisuuksiin.
 • Laululyriikan intensiivikurssi: Tällä intensiivikurssilla analysoitiin yhdessä menestyneiden biisien tekstejä ja tutustutaan erilaisiin kirjoitustekniikoihin.
 • Melodia- ja harmoniakirjoituksen perusteet: Kurssilla tutustuttiin laulun säveltämisen erilaisiin työtapoihin ja keskeisiin periaatteisiin.
 • Minustako laulaja?: Pop/jazz laulun alkeet 9-12-vuotiaille. Kurssilla opeteltiin pop/jazz-laulamisen perustekniikkaa.
 • Puheäänenkäytön perusteet: Kurssilla pääsi tutustumaan monipuolisesti ihmisääneen ja sen mahdollisuuksiin.
 • Rock-äänenkäytön perusteet: Kurssilla käytiin läpi laulutekniikkaa keskittyen etenkin rock-äänenkäytössä vaadittaviin ilmiöihin.
 • Ääniefektit äänenkäytön ammattilaisille: Tällä tiiviillä parin tunnin tehokurssilla käytiin läpi terve tapa tuottaa erilaisia efektejä omalla äänellä.